195 nguyễn gia trí phường 25 bình thạnh
Trang chủ   Đạo tạo hệ ngắn hạn  Khai hải quan điện tử  khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ khai Hải quan điện tử

khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ khai Hải quan điện tử

CÔNG TY CP GIÁO DỤC VIỆT NAM
Số: 01-2016/TBTS-GDVN
V/v: Mở khóa đào tạo nghiệp vụ Khai hải quan điện tử
        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
 
TP HCM, ngày   tháng   năm 2019
 
                       

 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan điện tử và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan!
 
       Căn cứ thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 quy định các môn thi chứng chỉ nghiệp vụ hải quan;
Căn cứ thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
Căn cứ công văn số 1005/TCHQ-TCCB ngày 25/2/2013 của Tổng cục Hải quan về việc cấp phép đào tạo nghiệp vụ khai hải quan, Công ty Cổ Phần Giáo dục Việt Nam tổ chức khóa đào tạo và cấp chứng chỉ về Nghiệp vụ khai Hải quan điện tử cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu.
Khóa học sẽ do các chuyên gia của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Trường Hải quan Việt Nam, giảng dạy theo đúng nội dung chương trình đào tạo.
1. Nội dung bao gồm các học phần:
v Phần 1. Pháp luật về Hải quan (Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật)
v Phần 2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương (giao nhận, vận tải, TTQT  và dịch vụ logistic).
v Phần 3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.
v Phần 4. Hải quan điện tử. Hướng dẫn thực hành phần mềm khai báo hải quan và hướng tới tiếp cận hệ thống VNACCS/VCIS năm 2014
Kết thúc khóa học, học viên sẽ có khả năng sử dụng thành thạo Hệ thống khai hải quan điện tử và được Công ty Cổ phần giáo dục Việt Nam cấp chứng nhận đã hoàn thành các học phần khóa đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan. Chứng nhận này là điều kiện cần và đủ để các doanh nghiệp thực hiện khai hải quan điện tử.
2. Khai giảng: Hàng Tháng (học ngày thứ 7,chủ nhật)
3. Địa chỉ học: Số  12, Trần Thiện Chánh – P. 12 – Q. 10- TP Hồ Chí Minh
                  VP: Số 195, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
4. Học phí: 3.000.000đ/ Học viên ( tài liệu, teabreak giữa giờ)
5. Phương thức đăng ký:
 Đ ăng k ý qua s Điện thoại: 0979 86 86 40 ( Hoàng Hoạt-
0973 86 86 82 (Ms Nết ) Email: Netbt@giaoducvietnam.edu.vn